Удружење бујичара Србије

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста

Скупштина

Скупштину Удружења чине сви њени чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:
1)    доноси план и програм рада на предлог Управног одбора;
2)    усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3)    усваја друге опште акте Удружења;
4)    бира и разрешава чланове Управног одбора;
5)    проглашава почасне чланове на иницијативу Управног одбора;
6)    разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
7)    разматра и усваја финансијски план и извештај;
8)    одлучује о висини чланарине за следећу годину;
9)    одлучује о статусним променама и престанку рада удружења
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са правом гласа.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

Претрага

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Ко је на сајту

Имамо 42 гостију на мрежи